Εργαστήρια σε σχολεία

Σας προτείνουμε επίσης εργαστήρια γαλλικής γλώσσας στις τάξεις σας στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια: θα παίξουμε στα γαλλικά, θα δημιουργήσουμε στα γαλλικά, θα επικοινωνήσουμε στα γαλλικά!
Εργαστήρια για να γνωρίσουμε τη γαλλική γλώσσα και τον γαλλόφωνο πολιτισμό με την παρουσία γαλλόφωνου καθηγητή που θα απαντήσει στις ερωτήσεις των μαθητών, μέσα από ψυχαγωγικές και δημιουργικές δραστηριότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Εκπαιδευτικής Συνεργασίας, κα Athéna Missios στο 2310 821231, εσ. τηλ: 115