ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι υπηρεσίες του Γαλλικού Ινστιτούτου θα παραμείνουν κλειστές μέχρι νεοτέρας.

Ωστόσο, συνεχίζουμε τα μαθήματά μας εξ΄αποστάσεως και παραμένουμε στη διάθεσή σας μέσω mail στις ηλ.
διευθύνσεις που βρίσκονται στον ιστότοπό μας.