Ημερολόγιο Εξετάσεων/Εξέταστρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων – DELF – DALF – SORBONNE – Δεκέμβριος 2020

Αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων – DELF – DALF – SORBONNE – Μάιος 2021

Εξεταστικά Κέντρα:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  • Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
  • Καλαμαρί Ελληνογαλλική Σχολή
  • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 3ο Γυμνάσιο
  • ΚΑΒΑΛΑ Μουσικό Σχολείο Καβάλας
  • ΚΟΖΑΝΗ 6ο Γυμνάσιο
  • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΕΣ

 

Εξέταστρα εξετάσεων

NIVEAU                        DELF-DALF  /  SORBONNE                   EUROS
          A DELF A1 – DELF A2  / DELF A1 PRIM/DELF A2 PRIM 75
          B DELF B1 – DELF B2 / SORBOΝΝΕ Β2 140
          C DΑLF C1 – C2 160
                       SORBONNE C1 LITT/FOU 150
TCF 90
Μετάφραση διπλώματος 20
Επικυρωμένη φωτοτυπία 5
Επίδειξη γραπτού DELF-DALF
50
Αντίγραφα διπλωμάτων DELF-DALF-SORBONNE-CLF 20
Διόρθωση διπλωμάτων
 20