Καλοκαιρινά τμήματα για παιδιά στα γαλλικά 4 έως 8 Ιουλίου

Από τις 4 ως τις 8 Ιουλίου, το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης προτείνει πρωινά καλοκαιρινά τμήματα δραστηριοτήτων για παιδιά από 4 ως 8 ετών.

Μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες, όπως χειροτεχνίες και παιχνίδια, τα παιδιά που δε μιλούν γαλλικά θα έρθουν σε επαφή με τη γαλλική γλώσσα και τον γαλλικό πολιτισμό  ενώ όσα παιδιά έχουν ήδη επαφή με τη γλώσσα, ανάμεσα τους και παιδιά που φοιτούν στο Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης,  θα βελτιώσουν το επίπεδό τους.

Πρόγραμμα                                                                                                                                                                   

Δευτέρα έως Παρασκευή : 08.30 – 15.30                         

Κόστος : 110 ευρώ

Εγγραφές έως 27 Ιουνίου 2022

Οι εγγραφές έχουν αρχίσει και οι θέσεις είναι περιορισμένες

Πληροφορίες και εγγραφές

Τηλ: 2310 867 756
email : cours@ift.gr

Ελάχιστος αριθμός εγγραφών τα οκτώ άτομα