Λογοτεχνικό Βραβείο Γκονκούρ-Ελλάδα

To Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, το μόνο γαλλικό διεθνές σχολείο στη Θεσσαλονίκη, συμμετέχει στον Διαγωνισμό στην επιλογή Goncourt-Ελλάδα! Ευχαριστούμε όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες, Annick Le Touze, Danae Graikou, Dario Curci, Livia Gnocchi, Michèle Curci, Pia Gnocchi για τη συμμετοχή τους και την καθηγήτρια Céline Hubineau! Διαβάζουν τα τέσσερα μυθιστορήματα του Γκονκούρ και μετά τη μελέτη των βιβλίων, θα εκλέξουν έναν εκπρόσωπο για να παρουσιάσει την επιλογή τους στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη στις 9 Μαΐου!