ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ DELF, DALF ΚΑΙ SORBONNE

Μαθήματα προετοιμασίας για τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις του DELF, DALF και SORBONNE μέσα από επαναλήψεις και προσομοιώσεις, ακριβώς πριν από την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2021.
Εξοικειωθείτε στους διάφορους τύπους ασκήσεων που απαντώνται στις εξετάσεις!
Προσομοίωση της διαδικασίας των εξετάσεων
Για κάθε ερώτηση και διευκρίνιση, το τμήμα μαθημάτων βρίσκεται στη διάθεσή σας, στα τηλέφωνα 2310 867756 ή στο e-mail: cours@ift.gr