Μεταφράσεις

Στην υπηρεσία μεταφράσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης πραγματοποιούνται μεταφράσεις εγγράφων κάθε είδους από τα γαλλικά προς τα ελληνικά και αντιστρόφως. Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών μας, μας παρέχει τη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης του κόστους των μεταφράσεων (-40%).

–    Στο Γαλλικό Ινστιτούτο:
Καταθέτετε μια επικυρωμένη φωτοτυπία των εγγράφων στην Υπηρεσία Εγγραφών του Γαλλικού Ινστιτούτου, φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας και πληρώνετε το αναλογούν ποσό στο ταμείο.
Υπηρεσία Μετάφρασης: Δευτέρα/Τετάρτη//Πέμπτη/Παρασκευή: 9:00-15:00, Τρίτη 12:00-15:00
Πληρωμή στο Λογιστήριο: Δευτέρα/Τετάρτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 09:00-13:00, Τρίτη 13:00-15:00

–    Μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού μηνύματος:
Αποστέλλετε επικυρωμένη φωτοτυπία του διπλώματός σας συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απόδειξη τραπέζης (Τράπεζα Πειραιώς – αριθμός λογαριασμού : 52 28 0030 59 471 ή IBAN GR 33 0172 2280 0052 2800 3059 471). Θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η αιτιολογία της κατάθεσης: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ + ονοματεπώνυμο

* Παρακαλούμε όπως γράψετε όνομα και επίθετο στα λατινικά όπως αυτά αναγράφονται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο σας.

Για την μετάφραση εγγράφων, πτυχίων DELF/DALF/SORBONNE/CERTIFICAT και την επικύρωση πτυχίων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στη παρακάτω διεύθυνση:

 

Επίδοση : 7 εργάσιμες ημέρες