Μεταπτυχιακές Σπουδές

  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ:

Στη Γαλλία, ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών διαρκεί 2 έτη (Μ1 και Μ2). Οι Έλληνες  φοιτητές οι οποίοι είναι κάτοχοι ενός πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, ο οποίος αντιστοιχεί σε 4 έτη σπουδών (Bac+4), μπορούν γενικά να εισαχθούν στο 2ο έτος του Μaster (M2), εφόσον βέβαια πρόκειται για τον ίδιο τομέα σπουδών.

Προσοχή: με την πρόσφατη μεταρρύθμιση στον κύκλο σπουδών Master,  η διαδικασία απευθείας πρόσβασης στο επίπεδο M2 είναι πιο απαιτητική.

  • ΠΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ

Αφού επιλέξετε πολλά Μ2, μετά από μια έρευνα στη βάση δεδομένων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα  http://www.grece.campusfrance.org (στην στήλη Βρείτε το πρόγραμμα σπουδών σαςMaster) επισκέπτεστε την ιστοσελίδα των πανεπιστημίων (συνήθως στην στήλη International ) για να κάνετε την αίτηση (Οι ημερομηνίες για την καταβολή των dossiers de candidature διαφέρουν από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Συνήθως γίνεται από Μάρτιο μέχρι Μάιο).

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι:
αναλυτική βαθμολογία από το πανεπιστήμιο
τίτλος σπουδών (αν τον έχετε ήδη αποκτήσει)
ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ή πιστοποιητικό γεννήσεως
απολυτήριο Λυκείου

→ μεταφρασμένα από πιστοποιημένους μεταφραστές

βιογραφικό σημείωμα (CV)
– lettre de motivation: επιστολή στην οποία εξηγείτε τους λόγους για τους οποίους επιλέγετε το εν λόγω μεταπτυχιακό.

Είναι επίσης πιθανό να σας ζητήσουν να παρουσιάσετε τα ερευνητικά σας σχέδια αν έχετε επιλέξει ένα Μάστερ Ερευνητικής Κατεύθυνσης.

Ο γενικός μέσος όρος της βαθμολογίας σας δεν παίζει καθοριστικό ρόλο για την αποδοχή σας. Το πανεπιστήμιο θα λάβει υπόψη τους λόγους για τους οποίους επιλέξατε αυτή την κατεύθυνση στη Γαλλία, το σχέδιό σας, κάθε σχετική με το αντικείμενο σπουδών σας δραστηριότητα, την επαγγελματική σας εμπειρία, τη συμμετοχή σας σε προγράμματα ανταλλαγής (Erasmus) και πρακτικής άσκησης ή σε σεμινάρια.

Θα πρέπει επίσης να προσκομίσετε ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γαλλικής γλώσσας. Όσον αφορά το επίπεδο της γλώσσας που απαιτείται, αυτό ποικίλλει ανάλογα με το πανεπιστήμιο. Γενικά, ζητείται γνώση των γαλλικών σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Ωστόσο, ορισμένα πανεπιστήμια, είναι πιο απαιτητικά και ζητούν το C1 η το C2. Σε περίπτωση που γνωρίζετε γαλλικά, αλλά δεν διαθέτετε κάποιο πτυχίο, μπορείτε να εγγραφείτε ανά πάσα στιγμή στο τεστ κατάταξης (TCF) και το οποίο γίνεται αποδεκτό από τα γαλλικά πανεπιστήμια.
Δεδομένου ότι τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών στο M2 είναι αυστηρά, σας συμβουλεύουμε να στείλετε αιτήσεις σε πολλά πανεπιστήμια.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ: ΤΙ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΕ

Τα γαλλικά πανεπιστήμια είναι δημόσια, οπότε δε χρειάζεται να καταβάλετε δίδακτρα, παρά μόνο το κόστος εγγραφής το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 256 ευρώ ετησίως για μεταπτυχιακές σπουδές.

Όσον αφορά τη στέγαση, μπορείτε να κάνετε αίτηση από 15/1 μέχρι 30/4/18 σε μια δημόσια πανεπιστημιακή εστία (https://www.messervices.etudiant.gouv.fr  → Demande DES (Dossier Social Etudiant), εκτός από το Παρίσι, όπου ο αριθμός των θέσεων είναι εξαιρετικά περιορισμένος σε σχέση με τη ζήτηση.  Μπορείτε εντούτοις να απευθυνθείτε στις ιδιωτικές φοιτητικές εστίες (www.adele.org).

Επωφεληθείτε από τα επιδόματα στέγασης που προσφέρει το γαλλικό κράτος στους φοιτητές (προσωπικό επίδομα στέγασης –APL).

Δεδομένων των φοιτητικών εκπτώσεων σε πολλές περιπτώσεις, το μηνιαίο κόστος ζωής υπολογίζεται κατά μέσο όρο μεταξύ 800 € εκτός Παρισιού και 1.200 € στο Παρίσι.

Υποτροφίες:Πρόγραμμα υποτροφιών της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα

Αιτήσεις από 11/2 μέχρι 9/5/2018

Πληροφορίες και αιτήσεις στο http://www.ifa.gr/ → στήλη   Σπουδές στη Γαλλία

https://www.facebook.com/CampusFranceGrece

Για περισσότερες πληροφορίες

http://www.grece.campusfrance.org/

http://www.campusfrance.org/fr/

https://www.ift.gr