Μιλώντας για το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης είναι μια σημαντική επιλογή για πολλούς γονείς των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε αυτό.Ο κάθε γονέας παρουσιάζει τους δικούς του λόγους επιλογής του γαλλικού διεθνούς σχολείου.Ακούστε τους και θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται.