ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ από 16.01.2020 ΕΩΣ 12.03.2020

Απευθύνονται σε όλους όσοι επιθυμούν να τελειοποιήσουν την ικανότητα έκφρασης στον προφορικό λόγο (απαιτούμενο επίπεδο γνώσης : Β2).

Όσοι μετέχουν σ’ αυτά τα τμήματα, μαθαίνουν να γνωρίζουν καλύτερα και να καταλαβαίνουν τη Γαλλία και τον γαλλόφωνο κόσμο μέσα από κείμενα που άπτονται της επικαιρότητας.
Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην προφορά και την καλή άρθρωση.

Πρόγραμμα μαθημάτων: 2 ώρες την εβδομάδα
Πέμπτη από 17.00 έως 19.00
Σύνολο: 18 ώρες διδασκαλίας
Δίδακτρα: 155 ευρώ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Υπηρεσία σπουδών
Τηλ.: 2310 821 231 (111)
E-mail: cours@ift.gr
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-16:00