Νηπιαγωγείο

Tο Νηπιαγωγείο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Δημοτικού. Είναι μια κρίσιμη διαδρομή στη σταδιακή απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων της κοινής γνωστικής βάσης.

Ο στόχος κατά τα τέσσερα έτη που διαρκεί (πολύ μικρά, μικρά, μεσαία και μεγάλα νήπια), είναι να βοηθήσει κάθε μαθητή να γίνει αυτόνομος και να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την επιτυχία του στο Δημοτικό. Είναι ο κύκλος της πρώτης εκμάθησης, όπου τα μεγάλα νήπια αποτελούν ένα σημαντικό σταυροδρόμι, μια και είναι ταυτόχρονα το πρώτο έτος του δεύτερου κύκλου, του κύκλου βασικής εκμάθησης.

Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου δεν έχει δεσμευτικό ωράριο και προσεγγίζει τους έξι βασικούς τομείς δραστηριοτήτων στη διάρκεια των τεσσάρων ετών. Καθορίζει τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν και τις δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν τα παιδιά πριν περάσουν στο Δημοτικό, λαμβάνοντας υπ’όψιν ταυτόχρονα το ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού:

– Ο χειρισμός της γλώσσας είναι ο πρώτος από αυτούς τους τομείς, με στόχο την απόκτηση ενός πλούσιου, οργανωμένου και κατανοητού από τους άλλους προφορικού λόγου.

– Στο Νηπιαγωγείο, το παιδί αποκτά σχέσεις με άλλα παιδιά αλλά και ενηλίκους. Ασκεί τις κινητικές, αισθητήριες, συναισθηματικές, κοινωνικές και διανοητικές ικανότητες του: γίνεται σταδιακά μαθητής.

– Ανακαλύπτει το γραπτό λόγο.

– Οι προτεινόμενες δραστηριότητες προσφέρουν πολυάριθμες ευκαιρίες απόκτησης κινητικών και αισθητήριων εμπειριών: το παιδί δρα και εκφράζεται με το σώμα του.

– Το σχολείο ενισχύει την επιθυμία του παιδιού να μάθει και αυξάνει τις ευκαιρίες να αποκτήσει πολλές και διαφορετικές εμπειρίες και να εμπλουτίσει την αντίληψη του για να κατανοήσει τον κόσμο.

– Επιτρέπει σε κάθε παιδί να αντιληφθεί, να αισθανθεί, να φανταστεί, να δημιουργήσει.

Οι σαφείς στόχοι του σχολείου είναι το μέσο που εγγυάται τη μετάβαση και τη συνέχεια από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Η αποστολή του Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης είναι η εκπαίδευση σε δύο πολιτισμούς και τρεις γλώσσες, η καθοδήγηση σε αυτό το τοπικό και ευρωπαϊκό πολιτιστικό ταξίδι και η εκπαίδευση του πολίτη. Αυτοί οι τρεις άξονες ενισχύουν την εξαιρετική φήμη του σχολείου.

Οι μαθητές «διαποτίζονται» από την ποιότητα της διδασκαλίας του γαλλικού Νηπιαγωγείου από την ηλικία των τριών ετών, προοδεύοντας ταυτόχρονα στην ελληνική γλώσσα, τη γλώσσα της χώρας υποδοχής και ανακαλύπτοντας μια τρίτη γλώσσα, την αγγλική, ξεκινώντας από τα μεγάλα νήπια. Δύο κουλτούρες και τρεις γλώσσες αποτελούν το καθημερινό περιβάλλον των μαθητών του σχολείου. Η πολυπολιτισμικότητα ενισχύει και εμπλουτίζει τις ανταλλαγές, επιβάλλοντας ιδιαίτερη προσοχή στην καθοδήγηση του καθένα από τους μαθητές μας στη σχολική του πορεία και τη διαμόρφωση του μελλοντικού πολίτη.