ΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Το πρώτο διαδικτυακό Rendez-vous Campus France του 2021 θα έχει ως θέμα τις προπτυχιακές σπουδές και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου στις 17:00.

Όλο και περισσότεροι νέοι Έλληνες επιλέγουν τη Γαλλία για τον πρώτο κύκλο των σπουδών τους. Επιθυμούν να επωφεληθούν, από την έναρξη κιόλας των σπουδών τους, από το υψηλό επίπεδο της ανώτατης γαλλικής εκπαίδευσης, από τον διεθνή της προσανατολισμό και κυρίως από την εναρμόνισή της με τις νέες απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς εργασίας.
Τα βασικά σημεία αυτής της διάλεξης θα είναι: Η συνολική παρουσίαση της ανώτατης γαλλικής εκπαίδευσης, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες εισαγωγής στον πρώτο κύκλο σπουδών (Licence) , η φοιτητική ζωή στη Γαλλία .
Λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Γαλλία η περίοδος των αιτήσεων εισαγωγής στο πρώτο έτος σπουδών (Licence 1) ξεκινά στις 20 Ιανουαρίου και τελειώνει στις 11 Μαρτίου, η διάλεξη θα περιλαμβάνει μία παρουσίαση της ηλεκτρονικής αίτησης μέσω της πλατφόρμας https://www.parcoursup.fr/
Στο τέλος της διάλεξης, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να θέσει ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία των αιτήσεων εισαγωγής ή με οποιοδήποτε θέμα αφορά τις σπουδές στη Γαλλία.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε με το γραφείο Campus France: athenes@campusfrance.org