ΠΑΡΑΛΑΒΗ διπλωμάτων

Τα διπλώματα DELF - DALF (Αθήνα), Μαΐου 2018, είναι στη διάθεση των κατόχων από 22 Οκτωβρίου 2018. Τα διπλώματα SORBONNE (Αθήνα), Μαΐου 2018, θα είναι στη διάθεση των κατόχων από 19 Νοεμβρίου 2018.

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες όπως τα παραλαμβάνουν με την αστυνομική τους ταυτότητα από την Υπηρεσία Εξετάσεων-Μαθημάτων.

Σε περίπτωση προσωπικού κωλύματος, η παραλαβή γίνεται από:

1. τον γονέα ή πρώτο συγγενή με επίδειξη και των δύο ταυτοτήτων

2. τρίτο πρόσωπο με την πρωτότυπη ταυτότητα του κατόχου και την δική του.

Παραλαβή διπλωμάτων: 

Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή : 09.00 – 15.00. Τρίτη: 10.30 – 15.00

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας:

2310821231 (100)