Παρασημοφόρηση με τα διάσημα του Ιππότη του Εθνικού Τάγματος της Αξίας στον κ. Πρόδρομο Νικηφορίδη

Θεσσαλονίκη, 17 Μαρτίου 2023

 Στις 17 Μαρτίου, η Σανδρίν Μουσέ, Γενική Πρόξενος της Γαλλίας και διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, παρασημοφόρησε με τα διάσημα του Ιππότη του Εθνικού Τάγματος της Αξίας τον ‘Έλληνα αρχιτέκτονα, Πρόδρομο Νικηφορίδη σε τελετή στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.
Η διάκριση αυτή τιμά τους σταθερούς δεσμούς που έχει σφυρηλατήσει ο κ. Νικηφορίδης με τη Γαλλία, τους σημαντικούς σταθμούς της πορείας του ως αρχιτέκτονα, τη σχέση του με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και τη συμβολή του στην ακτινοβολία της Γαλλίας στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.