Παρουσίαση των εκδόσεων Didier, Πέμπτη 31 Μαρτίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Le 31 mars prochain, retrouvez Nathalie VIALA à l’institut français de Thessalonique pour une présentation des nouveautés Didier FLE 2022 !

17h00-18h00

IF Thessalonique

2 Leoforos Stratou, 54640, Thessalonique

Des spécimens seront à gagner !