ΠΡΩΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με την Άννα Μόι σε απευθείας σύνδεση με το παν. Paris 8

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου, 18.00-20.00, Αίθουσα Νεχάμα

Εκδήλωση, ανοιχτή σε όλες και όλους.

Μόνο στα γαλλικά

Σε συνεργασία με τον Σύλλογο καθηγητών γαλλικής γλώσσας l’APLF και το Εργαστήριο Συγκριτιτής Γραμματολογίας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.