Συνεχής επιμόρφωση

Επιμορφωτικά εργαστήρια για καθηγητές γαλλικής γλώσσας που διδάσκουν σε σχολεία, σε συνεργασία με διάφορους φορείς και Συλλόγους (Σύλλογος καθηγητών γαλλικής γλώσσας, Πανεπιστήμια, Εκδότες, κοκ)