Προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Ο πρώτος κύκλος σπουδών στα πανεπιστήμια διαρκεί 3 ετών (L1, L2, L3), και οδηγεί στο πτυχίο «Licence».
Για την εισαγωγή σε πανεπιστήμιο στη Γαλλία, απαιτείται κατοχή του τίτλου «Baccalauréat».
Κατά συνέπεια, οι Έλληνες μαθητές πρέπει να προσκομίσουν τον ισότιμο τίτλο, δηλαδή το Απολυτήριο Λυκείου με τις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γαλλικής. Απαιτείται γνώση των γαλλικών, επιπέδου Β2, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (DELF B2, Sorbonne Β2).
Ωστόσο, σε περίπτωση που γνωρίζουν γαλλικά αλλά δεν διαθέτουν κάποιο πτυχίο, οι υποψήφιοι μπορούν να περάσουν στο Γαλλικό Ινστιτούτο ένα τεστ γνώσεων (TCF), το οποίο γίνεται αποδεκτό από τα γαλλικά πανεπιστήμια.
Θα πρέπει επίσης να συντάξουν μια επιστολή στα γαλλικά στην οποία θα αναπτύξουν τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν αυτή την κατεύθυνση στη Γαλλία (lettre de motivation).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ) : ΑΠΌ ΑΡΧΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

https://www.parcoursup.fr/

Πλήρης λίστα όλων των Πανεπιστημίων:
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20269/liste- des-universites.html

  • ΤΙ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΕ
Τα γαλλικά πανεπιστήμια είναι δημόσια, οπότε δε χρειάζεται να καταβάλετε δίδακτρα, παρά μόνο το κόστος εγγραφής το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 184 ευρώ ετησίως για προπτυχιακές σπουδές.
Όσον αφορά τη στέγαση, μπορείτε να κάνετε αίτηση από 15/1 μέχρι 15/4 σε μια δημόσια πανεπιστημιακή εστία (www.cnous.fr), εκτός από το Παρίσι, όπου ο αριθμός των θέσεων είναι πάρα πολύ περιορισμένος σε σχέση με τη ζήτηση. Μπορείτε εντούτοις να απευθυνθείτε στις ιδιωτικές φοιτητικές εστίες (www.adele.org). Επωφεληθείτε από τα επιδόματα στέγασης που προσφέρει το γαλλικό κράτος στους φοιτητές (προσωπικό επίδομα στέγασης-APL). Θα έχετε τη δυνατότητα να γευματίζετε στις πανεπιστημιακές λέσχες.
Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, δεδομένων των φοιτητικών εκπτώσεων σε πολλές περιπτώσεις, το μηνιαίο κόστος ζωής υπολογίζεται κατά μέσο όρο μεταξύ 800 ευρώ εκτός Παρισιού και 1.200 ευρώ στο Παρίσι.

 

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

e-mail : thessalonique@campusfrance.org

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
Γραφείο για τις σπουδές στη Γαλλία
Espace Campus France
e-mail : athenes@campusfrance.org