ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Αιτήσεις για το πρώτο έτος σπουδών σε γαλλικά πανεπιστήμια
Οι αιτήσεις για το πρώτο έτος σπουδών σε γαλλικά πανεπιστήμια για το έτος 2021-2022 ξεκινούν στις 20 Ιανουαρίου και θα τελειώσουν στις 11 Μαρτίου 2021.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Parcoursup
https://www.parcoursup.fr/

Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν απαντήσεις από τις 27 Μαΐου

Πληροφορίες –διευκρινίσεις :
athenes@campusfrance.org