Τάξη χιονιού

Οι μαθητές, μαθήτριές μας σε θεματική τάξη χιονιού: ένα ταξίδι και διαμονή στο βουνό, που οργανώνεται από το σχολείο μας κατά τη διάρκεια της σχολικής εβδομάδας, όπου οι νέοι συνεχίζουν να παρακολουθούν μαθήματα ανακαλύπτοντας και εξασκώντας χειμερινά αθλήματα!!!