Τιμές Βεβαιώσεων – Επικυρώσεων – Μεταφράσεων

Βεβαίωση επιτυχίας:

Όλες οι αιτήσεις για βεβαιώσεις / πιστοποιήσεις που αφορούν στην Υπηρεσία εξετάσεων και πιστοποιήσεων γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στο examens@ift.gr
Τιμή: 10 ευρώ ανά βεβαίωση
Χρόνος παράδοσης: 2 εργάσιμες ημέρες

Μεταφράσεις / Επικυρώσεις Διπλωμάτων Γαλλικής γλώσσας DELF – DALF – SORBONNE :

Αποστέλλετε σε μορφή PDF στο examens@ift.gr συνημμένο το δίπλωμά σας (και τις δύο όψεις), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη απόδειξη τραπέζης.

Τράπεζα Πειραιώς
IBAN GR 33 0172 2280 0052 2800 3059 471
Δικαιούχος : Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

 • Αναφέρετε τον λόγο στην απόδειξη της τράπεζας ως εξής: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ + Επώνυμο / όνομα

  * Παρακαλούμε όπως γράψετε όνομα και επίθετο στα ελληνικά όπως αυτά αναγράφονται στην ταυτότητά σας.

  1. Μεταφράσεις διπλωμάτων:

  για τρία πρωτότυπα 25€
  Πέραν των τριών αντιτύπων, 2€ ανά αντίγραφο.
  Χρόνος παράδοσης: 3 εργάσιμες ημέρες

  2. Επικυρωμένο αντίγραφο:
  1 αντίγραφο = 6€
  Πέραν του ενός αντιγράφου = 2€ ανά αντίγραφο
  Χρόνος παράδοσης: 3 εργάσιμες ημέρες