ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ -10%  & -20%

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ

– 10%  & – 20%

Περιγραφή/Description

Tο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1972 και στεγάζεται σε ένα μοντέρνο, εντυπωσιακό κτίριο στη βόρεια παρυφή της πανεπιστημιούπολης. Αποτελεί φάρο τέχνης και πυρήνα έρευνας και πολιτισμού στη Βόρεια Ελλάδα. Κύριοι στόχοι του Ιδρύματος είναι η συστηματική γνωριμία του κοινού με την τέχνη, η συλλογή, καταγραφή και μελέτη της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, η δημιουργία συνθηκών συνεργασίας καλλιτεχνών και μελετητών της τέχνης, καθώς και η ουσιαστική επαφή των παιδιών με τα έργα τέχνης μέσω των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

– 20% στο εισιτήριο του μουσείο και των δράσεων του Ιδρύματος

– 10% στο πωλητήριο του μουσείου

La Fondation Teloglion des Arts de l’université Aristote a été créée en 1972 et est située dans un bâtiment moderne et impressionnant au nord du campus. C’est un phare de l’art et un noyau de recherche et de culture dans le nord de la Grèce. Les principaux objectifs de la Fondation sont la connaissance systématique du public avec l’art, la collecte, l’enregistrement et l’étude de notre patrimoine culturel, la création de conditions propices à la collaboration d’artistes et de spécialistes de l’art, ainsi que le contact essentiel des enfants avec des œuvres d’art par le biais des programmes éducatifs spécialisés.

– 20% de réduction sur le prix d’entrée au musée et à tous les événements qui y sont organisés.

 – 10% de réduction sur tous les produits en vente au musée.

Στοιχεία επικοινωνίας/Contact

Αγίου Δημητρίου 159Α
546 36 Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 247111
fax: 2310 991610
teloglion@teloglion.gr