ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης είναι μορφωτικό και πολιτιστικό ίδρυμα.
H παρουσία του στη Βόρεια Ελλάδα ανάγεται στο 1906 και στη δημιουργία του «γαλλικού λυκείου», του πρώτου σχολικού ιδρύματος της Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής.

Κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στέγασε το επιτελείο της «στρατιάς της Ανατολής».
Το 1946, άρχισε να λειτουργεί και ως πολιτιστικό ίδρυμα, γνωρίζοντας μεγάλη άνθηση. Το 1968 καταστράφηκε από πυρκαγιά και άνοιξε πάλι τις πόρτες του το Σεπτέμβριο του 1971, στις σημερινές εγκαταστάσεις του.

Σε στενή συνεργασία με φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, με ελληνογαλλικούς Συλλόγους και πολιτιστικούς θεσμούς, το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης συμβάλλει στην προώθηση του ελληνογαλλικού διαλόγου και προάγει τις οικουμενικές αξίες της Γαλλοφωνίας όπως το σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας, την αλληλεγγύη, την ισότητα, τη πολυπολιτισμικότητα, την πολυγλωσσία.

Σήμερα, οι δράσεις του συνοψίζονται σε τέσσερις κύριους τομείς:

• Κέντρο εκμάθησης και πιστοποίησης της γαλλικής γλώσσας
• Χώρος πολιτισμού και διαπολιτισμικού διαλόγου
• Σύνολο υπηρεσιών στη διάθεση των εκπαιδευτικών, μαθητών και σπουδαστών:
-εκπαιδευτική συνεργασία για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας
-επιστημονική και πανεπιστημιακή συνεργασία
• Βιβλιοθήκη πολυμέσων

Στις εγκαταστάσεις του στεγάζονται επίσης το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη και το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

  • Διεύθυνση

Sandrine Mouchet, Γενική Πρόξενος, Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσ/νίκης – directeur@ift.gr

Caroline Geoffray, Υποδιευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσ/νίκης, Διευθύντρια του Γαλλικού Σχολείου Θεσ/νίκης – cgeoffray@ift.gr

Jérôme Boissier, Γενικός Γραμματέας – jboissier@ift.gr

Γραμματεία Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, 2310830573 – ioikonomou@ift.gr

Βοηθός-Λογίστρια  – Εσ. τηλ. 120 – akyriakou@ift.gr

Βοηθός-Λογίστρια – 2310867759 – eleni.koletsa@mlfmonde.org

Πληροφορική/Webmestre – Εσ. τηλ. 116 – egerokostas@ift.gr

Γενική γραμματεία – 2310867757 – fanny.terzi@mlfmonde.org

  • Τμήματα Υπηρεσιών: Επικοινωνίας, Εκπαιδευτικής Συνεργασίας, Πολιτιστικών και Μετάφρασης

Τμήμα Επικοινωνίας – Εσ. τηλ. 117 – kspiropoulou@ift.gr

Τμήμα Εκπαιδευτικής Συνεργασίας – 2310830572 – dioakimidis@ift.gr – education@ift.gr

Τμήμα Εκπαιδευτικής Συνεργασίας – Εσ. τηλ. 113 – ioikonomou@ift.gr

Tμήμα Πολιτιστικών – Εσ. τηλ. 104 – mpaschou@ift.gr

Βιβλιοθήκη – 2310867758 – ffeynerol@ift.gr

CampusFrance Επικοινωνία μόνον ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: thessalonique@campusfrance.org

Υπηρεσία μετάφρασης –  2310867757 – fanny.terzi@mlfmonde.org

  • Τμήματα: Mαθημάτων, Εξετάσεων, Πιστοποιήσεων

Τμήμα Μαθημάτων και Εξετάσεων – 2310867756 – examens@ift.gr

Τμήμα Μαθημάτων και Εξετάσεων – 2310867757 – fanny.terzi@mlfmonde.org

Υποδοχή κοινού/Πληροφορίες:  Εσ. τηλ. 100 – cnerantzi@ift.gr