Σχολικές εργασίες

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τις σχολικές συμβούλους γαλλικής γλώσσας, υλοποίησε δύο σχολικές εργασίες κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017.

Το «Ημερολόγιο ταξιδιού» που οδήγησε σε μια ενδιαφέρουσα έκθεση της δουλειάς των μαθητών, στις 13 Μαΐου 2017.

carnet voyages

Τον  «Μαραθώνιο ανάγνωσης», με τη δραματοποίηση αποσπασμάτων από τους μαθητές, εκ των οποίων κάποιες σε μορφή ταινίας όπως το παράδειγμα που ακολουθεί.

marathon icon