Παραλαβή διπλωμάτων

ΠΑΡΑΛΑΒΗ / ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΙΟΥ 2019

Προσοχή από τις 10 Φεβρουαρίου 2020, η αναζήτηση στα αρχεία μας διπλωμάτων που εκδόθηκαν πριν από τις 1η Ιανουαρίου 2000, θα χρεώνεται στα 15 ευρώ.