Παράδοση διπλωμάτων

Διπλώματα DELF – DALF Μαΐου 2022

Τα διπλώματα DELF – DALF της εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2022 θ’ αρχίσουν να αποστέλλονται από τις 30 Νοεμβρίου 2022 στους κατόχους, όπως ορίζει ο κανονισμός ( ιδέ παράγραφος 10).

Η παράδοση / παραλαβή των διπλωμάτων γίνεται μόνο με απ’ ευθείας αποστολή (πληρωμή με αντικαταβολή 5€), στη διεύθυνση που έχετε καταχωρήσει κατά την εγγραφή σας. Τούτου δοθέντος,κανένα δίπλωμα δεν παραλαμβάνεται επί τόπου από το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. Τα Σχολεία και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών πληρώνουν μόνο το αντίτιμο των 5€ ανεξαρτήτως αριθμού διπλωμάτων. :

Σημείωση : Όλα τα διπλώματα SORBONNE της εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2022 έχουν ήδη αποσταλεί.