Παραλαβή διπλωμάτων

Τα διπλώματα DELF – DALF – SORBONNE – Μαΐου 2018, είναι στη διάθεση των κατόχων.

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες όπως τα παραλαμβάνουν με την αστυνομική τους ταυτότητα από την Υπηρεσία υποδοχής του Ινστιτούτου ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην παρακάτω διεύθυνση :

diplome@ift.gr

Σε περίπτωση προσωπικού κωλύματος, η παραλαβή γίνεται από:
1. τον γονέα ή πρώτο συγγενή με επίδειξη και των δύο ταυτοτήτων
2. τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση και ταυτότητα του κατόχου.

Παραλαβή διπλωμάτων: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή : 09.00 – 15.00. Τρίτη : 10.30 – 15.00                                     

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας :

2310821231 (100)