Παράδοση διπλωμάτων

Διπλώματα DELF – DALF – SORBONNE Μαΐου 2023
Τα διπλώματα DELF – DALF εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2023 έχουν ήδη αποσταλεί από το Σεπτέμβριο 2023. Η παράδοση των διπλωμάτων SORBONNE για την ίδια εξεταστική θα ολοκληρωθεί το αργότερο στις 9 Οκτωβρίου 2023, όπως ορίζει ο κανονισμός (ιδέ παράγραφος 10).
Η παράδοση / παραλαβή των διπλωμάτων γίνεται μόνο με απ’ ευθείας αποστολή (πληρωμή με αντικαταβολή 5€), στη διεύθυνση που έχετε καταχωρήσει κατά την εγγραφή σας. Τούτου δοθέντος, κανένα δίπλωμα δεν παραλαμβάνεται επί τόπου από την Υπηρεσία Εγγραφών. Τα Σχολεία και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών πληρώνουν μόνο το αντίτιμο των 5€ ανεξαρτήτως αριθμού διπλωμάτων.

Όσον αφορά σε προγενέστερα διπλώματα, οι κάτοχοι των οποίων δεν τα έχουν παραλάβει, θα πρέπει να αποστέλλουν το αίτημα παραλαβής των, με τα πλήρη στοιχεία τους (τίτλος διπλώματος, έτος απόκτησης, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση αποστολής) με ηλεκτρονικό μήνυμα στο: diplome@ift.gr