Διπλώματα Γαλλικής γλώσσας

Διπλώματα Γαλλικής γλώσσας μέσω Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος από το 2022

A1     DELF A1 Prim ( – 12 ετών)
A1     DELF A1 Junior
A2     DELF A2 Prim ( – 12 ετών)
A2     DELF A2 Junior
B1     DELF B1 Junior
B2     DELF B2 Junior (- 18 ετών)
B2     DELF B2 Tout public (+ 18 ετών)
B2     Sorbonne B2
C1     DALF C1
C1     Sorbonne C1 FOU
C1     Sorbonne C1 Littérature
C2     DALF C2
C2     Sorbonne C2 Fou ( για κατόχους του Sorbonne C1 ή του DALF C1)
C2     Sorbonne C2 Littérature (για κατόχους του Sorbonne C1 ή του DALF C1)

Το DELF B2 Tout public απευθύνεται σε υποψηφίους άνω των 18 ετών. Όσοι έχουν συμπληρώσει τα
18 έτη εγγράφονται υποχρεωτικά στο DELF B2 Tout public.

Διπλώματα Γαλλικής γλώσσας μέσω Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος από το 2022

PDF

Συμβουλές προς τους καθηγητές

PDF