ΘΕΑΤΡΟΣΟΦΟΥΛΗ

ΘΕΑΤΡΟ ΣΟΦΟΥΛΗ

Φοιτητικό εισιτήριο

Tarif étudiant

Περιγραφή/Description

Το θέατρο Σοφούλη δημιουργήθηκε το 2001 από μία ομάδα ανήσυχων καλλιτεχνών και διατηρεί ένα σταθερό πυρήνα συνεργατών και καλλιτεχνικού προσωπικού. Προτεραιότητα του θεάτρου Σοφούλη αποτελεί η παιδική σκηνή και η ανάδειξη νέων έργων, παράλληλα με σκηνοθετικές αναζητήσεις σε έργα του παγκόσμιου κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου.

Le Théâtre Sofouli a été créé en 2001 par un groupe d’artistes inquiets et maintient un noyau solide de collaborateurs et de personnel artistique. La priorité du Théâtre Sofouli est la scène pour enfants et l’émergence de nouvelles œuvres, ainsi que des mises en scène dans les œuvres du répertoire classique et moderne.

Στοιχεία επικοινωνίας/Contact

Τραπεζούντος 5
55131 Καλαμαριά
231 042 3925

Αρχική

Facebook