Αιτήσεις για προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Προλαβαίνετε ακόμα: ενώ η περίοδος αιτήσεων για το πρώτο έτος ήταν από 22 Ιανουαρίου έως 13 Μαρτίου, από τις 26 Ιουνίου 2018 ξεκίνησε η συμπληρωματική διαδικασία υποβολής φακέλου για αιτήσεις σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για το ακαδημαικό έτος 2018-2019!
Πρέπει να κάνετε αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=pc από τις 26 Ιουνίου μέχρι και τις 21 Σεπτεμβρίου 2018.
Καλή επιτυχία !