ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ DELF-DALF-SORBONNE Εξεταστικής Περιόδου Δεκεμβρίου 2021

14/01/2022

Τα αποτελέσματα DELF-DALF εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2021 αναρτήθηκαν στην ειδική πλατφόρμα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα 

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα SORBONNE B2-C1-C2 εξεταστικής Δεκεμβρίου 2021.

https://examens.ifg.gr/resultats/sorbonne/

Προσοχή!

Θα πρέπει να έχετε τον κωδικό σας για να δείτε τ’ αποτελέσματά σας. Δεν θα αποσταλεί κανένας κωδικός μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την επιστολή την οποία λάβατε σήμερα (14/01/2022) από την Υπηρεσία Εξετάσεων.