ΔΙΑΛΕΞΗ για τη γαλλική γλώσσα

Διάλεξη για τη γαλλική γλώσσα
«Τα γαλλικά της Γαλλίας, εδώ και αλλού»
8 Μαρτίου, 19:30-21:00 | Αίθουσα Νεχάμα

Μία διάλεξη για τη γαλλική γλώσσα από τον κ Σ. Καμαρούδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του παν. Δυτικής Μακεδονίας
Είσοδος ελεύθερη / Γαλλόφωνο κοινό

Σε συνεργασία με την ADFE