Δωρεά στην κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση ARSIS

Tην Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020, μαθητές και μαθήτριες του Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης έκαναν δωρεά στην κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση ARSIS για να βοηθήσουν ευάλωτα άτομα. Ήταν μια ευκαιρία να θέσουμε ερωτήματα σχετικά με το σκοπό αυτού του Συλλόγου και τις ανάγκες του.
Ευχαριστούμε όλες τις οικογένειες που συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια αλληλεγγύης που θα μπορέσει να συνεχιστεί και στο μέλλον.