ΈΚΘΕΣΗ “Η Στρατιά της Ανατολής ζωγραφίζει τη Θεσσαλονίκη”

27.10.2018-10.02.2019, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών παρουσιάζει μια μοναδική έκθεση έως τις 10 Φεβρουαρίου 2019. Οι στρατιώτες του Μακεδονικού Μετώπου ζωγραφίζουν τη Θεσσαλονίκη μεταξύ 1915-1918. Πέραν κάθε προσδοκίας, συγκεντρώθηκαν για την έκθεση αυτή πάνω από 500 έργα εκ των οποίων εκτίθενται περίπου 400. Αυτή η πολύχρωμη  οπτική αναπαράσταση της Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τις εντυπώσεις των στρατιωτών που προέρχονταν από την μακρυνή γαλλική ύπαιθρο: ένα πραγματικό πολιτισμικό σοκ, η ανακάλυψη μιας άγνωστης γης και η εξερεύνηση της πολυπολιτισμικής κοινωνίας της Θεσσαλονίκης εκείνης της εποχής. Μία πολύχρωμη μαρτυρία των δεσμών μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας.