Ενημερωτική εκδήλωση: Υποτροφίες 2023-2024 για Master 2 στη Γαλλία

Τρίτη 4 Απριλίου 2023

Η υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας έχει συνάψει σύμφωνο συνεργασίας για τρία ακαδημαϊκά έτη (2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025) με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για τη συγχρηματοδότηση υποτροφιών Master 2 στη Γαλλία.

Δεδομένης αυτής της συνεργασίας καθώς και του αυξανόμενου ενδιαφέροντος των Ελλήνων φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) θα παρουσιάσουν την Τρίτη 4 Απριλίου 2023 στο ελληνικό κοινό το πλαίσιο του προγράμματος Υποτροφίες Ελληνογαλλικής Συνεργασίας 2023-2024:

  • Όροι της υποτροφίας
  • Προϋποθέσεις συμμετοχής
  • Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
  • Κριτήρια επιλεξιμότητας

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Facebook σελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.