ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ «Καλωσήρθατε στη γαλλοφωνία με το TV5MONDE»

Επιμόρφωση «Καλωσήρθατε στη γαλλοφωνία με το TV5MONDE»
12 Απριλίου | 17:30-19:00 | Αίθουσα Νεχάμα

Υπεύθυνη: Κα Céline Hubineau, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια
Για εκπαιδευτικούς της γαλλικής γλώσσας
Είσοδος ελεύθερη

https://enseigner.tv5monde.com/formations/bienvenue-en-francophonie-avec-tv5monde