Επιμόρφωση καθηγητών γαλλικής στο Γαλλικό Ινστιτούτο

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, κα Αγγελική Κοφίδου, τον Συλλόγο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας-πτυχιούχων πανεπιστημίων (APLF) και τη στήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος προτείνει δωρεάν επιμόρφωση για καθηγητές γαλλικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

Με θέμα «Δραστηριότητες για την ενίσχυση της δυναμικής της τάξης» ο εισηγητής Βασίλης Χασκής θα εισάγει τους συμμετέχοντες σε μια σειρά δραστηριοτήτων που ενισχύουν τη συνοχή της ομάδας στην τάξη ώστε να γίνει αποδοτικότερη. Στη συνέχεια θα αναλύσουν αυτές τις δραστηριότητες μέσα από σενάρια διδασκαλίας. Τέλος οι συμμετέχοντες θα κληθούν να παρουσιάσουν μια τέτοια δραστηριότητα μπροστά στην ομάδα και θα ακολουθήσει συζήτηση.

Ο εισηγητής Βασίλης Χασκής είναι καθηγητής γαλλικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μετεκπαιδεύτηκε στο BELC του  France Education international στη Νάντ τον Ιούλιο του 2022, χάρη στην υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Το σεμινάριο θα γίνει την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 από τις 17:00 έως τις 20:00 και οι διαθέσιμες θέσεις είναι 20.

Για εγγραφές: :  https://forms.gle/rJyy9ueAEdBKoZgw7