Επιμόρφωση καθηγητών γαλλικής στο Γαλλικό Ινστιτούτο

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, κα Αγγελική Κοφίδου, τον Συλλόγο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας-πτυχιούχων πανεπιστημίων (APLF) και τη στήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος προτείνει δωρεάν επιμόρφωση για καθηγητές γαλλικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

Με θέμα «Καινοτομώ, κινητοποιώ και παίζω στην τάξη των γαλλικών μέσω της τέχνης» η εισηγήτρια Φωτεινή Σίμογλου θα προτείνει τρόπους και μέσα για τη δημιουργία υλικού και δραστηριοτήτων για τους μαθητές, χρησιμοποιώντας τις εικαστικές τέχνες ως κινητήριο δύναμη.

Οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν πώς να αξιοποιήσουν υλικό που σχετίζεται με την τέχνη προκειμένου να προκαλέσουν την περιέργεια, να διευρύνουν τους ορίζοντες και να ενθαρρύνουν τη διαπολισμικη ανταλλαγή στις τάξεις τους. Επιπλέον θα ανακαλύψουν πώς να αξιοποιήσουν στην πράξη τα εργαλεία αυτά και πώς να δημιουργήσουν παιχνίδια τέχνης με συγκεκριμένες οδηγίες εφαρμογής.

Η εισηγήτρια, Φωτεινή Σίμογλου είναι καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μετεκπαιδεύτηκε στο BELC του  France Education international στη Νάντ τον Ιούλιο του 2022, χάρη στην υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Το σεμινάριο θα γίνει την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 από τις 17:00 έως τις 20:00 και οι διαθέσιμες θέσεις είναι 20.

Για εγγραφές: : https://forms.gle/tMdKqteEBCPwkcFz9