Επίσκεψη στο σχολείο

Επισκέψεις σχολείων
Μπορούμε να σας υποδεχθούμε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης ή να επισκεφθούμε το σχολείο σας και να σας προτείνουμε διάφορες δραστηριότητες: να παίξουμε στα γαλλικά, να δημιουργήσουμε στα γαλλικά, να επικοινωνήσουμε στα γαλλικά!

Σας προτείνουμε ένα εργαστήρι για να γνωρίσουμε τη Γαλλία και το γαλλόφωνο κόσμο με την παρουσία ενός γαλλόφωνου καθηγητή που θα απαντήσει στις ερωτήσεις των μαθητών, μέσα από ψυχαγωγικές και δημιουργικές δραστηριότητες.

Πληροφορίες-εγγραφές
Για περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσετε συμμετοχή στα εργαστήρια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εκπαιδευτικής συνεργασίας:
Δευτέρα-Παρασκευή, 09.00-15.00
Τηλ. 2310 821 231 (εσωτερική γραμμή 113/115)
Email : education@ift.gr