ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ και τα Chroniques du Jeudi!

Επιστρέφουν και τα Chroniques du Jeudi!

Από την Πέμπτη  30 Σεπτεμβρίου και, κάθε τελευταία Πέμπτη του μήνα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας με νέα Chroniques du Jeudi de LA FRANCE À THESSALONIQUE.