Γυμνάσιο-Λύκειο

Παρουσίαση τμημάτων
Το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης είναι μέλος του δικτύου των γαλλικών σχολείων του εξωτερικού της Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής (MLF) και είναι αναγνωρισμένο από την Διεύθυνση για τη Διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο εξωτερικό (AEFE). Προσφέρει τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την 6e έως την Terminale (ΣΤ’ δημοτικού έως τη Γ’ Λυκείου). Οι μαθητές του Γυμνασίου με την ολοκλήρωση των σπουδών τους αποκτούν το ενδεικτικό γυμνασίου (Brevet des collèges) ενώ οι μαθητές του Λυκείου αποκτούν το απολυτήριο λυκείου (Baccalauréat). Οι μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Κέντρο Διδασκαλίας εξ’ αποστάσεως (CNED) και ταυτόχρονα παρακολουθούν τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται από την παιδαγωγική ομάδα.

Οργάνωση
Κάθε εγγεγραμμένος μαθητής λαμβάνει τα εγχειρίδια των μαθημάτων που αποστέλλονται από το CΝΕD και στη συνέχεια τα μελετάει με τη βοήθεια των καθηγητών παιδαγωγικών βοηθών του Σχολείου. Οι τελευταίοι προσφέρουν εξατομικευμένη υποστήριξη σε κάθε μαθητή, ελέγχουν την αφομοίωση των γνώσεων και παρακολουθούν την εκμάθηση, προτείνουν συμπληρωματικές ασκήσεις και δραστηριότητες για περαιτέρω εμβάθυνση.
Η αξιολόγηση των γνώσεων επιτυγχάνεται με τις εργασίες που στέλνει ο μαθητής στο CΝΕD.

Ο αριθμός των εργασιών αυτών ποικίλλει ανάλογα με την ύλη και την τάξη και είναι από 8 έως 16 ανά σχολικό έτος. Μερικές εργασίες μπορούν να διορθωθούν από τους καθηγητές παιδαγωγικούς βοηθούς του Σχολείου. Ο προβιβασμός στην ανώτερη τάξη αποφασίζεται από την ομάδα των καθηγητών του CΝΕD, λαμβάνοντας υπ’όψιν και την αξιολόγηση των καθηγητών του Γυμνασίου-Λυκείου. Οι «λευκές» εξετάσεις προετοιμάζουν τους μαθητές της 3ème ,

1ère και Terminale στις εξετάσεις του Diplôme National du Brevet και του Baccalauréat.

Η παιδαγωγική ομάδα μας αποτελείται από περίπου 10 καθηγητές παιδαγωγικούς βοηθούς. Αυτοί αποστέλλουν στους γονείς ένα δελτίο αξιολόγησης της επίδοσης και της διαγωγής του μαθητή ανά εξάμηνο. Ο αριθμός των προτεινόμενων ωρών διδασκαλίας ποικίλλει ανάλογα με την ύλη και την τάξη (από 26 έως 32 ώρες κατά μέσο όρο). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ώρες αφιερωμένες στα μαθήματα και τις εργασίες.
Οι μαθητές του Γυμνασίου-Λυκείου έχουν επίσης την δυνατότητα να αθληθούν 2 ώρες εβδομαδιαίως, σε κλειστή αίθουσα ή σε εξωτερικό χώρο. Συμμετέχουν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου και σε διάφορες παιδαγωγικές δραστηριότητες που οργανώνονται στο πλαίσιο του δικτύου γαλλικών σχολείων του εξωτερικού.
Προτείνονται επίσης εντατικά μαθήματα γαλλικής γλώσσας σε μη γαλλόφωνους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν στο σχολείο. Τα μαθήματα αυτά παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης επαρκών γνώσεων της γλώσσας και της μεθοδολογίας των εργασιών.
Οι ξένες γλώσσες που προσφέρονται είναι η αγγλική, η γερμανική, η ιταλική και η νεοελληνική. Υπάρχει επίσης δυνατότητα επιλογής της λατινικής γλώσσας ή/και της αρχαίας ελληνικής.
Σύμφωνα με το εθνικό παιδαγωγικό σύστημα ο κάθε μαθητής υποχρεούται να επιλέξει τουλάχιστον δυο ξένες γλώσσες.