ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ειδικό μήνυμα COVID-19

Διαβεβαιώνουμε τους μαθητές ότι το Γαλλικό Ινστιτούτο συμμορφώνεται πλήρως με τις οδηγίες και υποδείξεις του ΕΟΔΥ.
Ειδική σήμανση έχει τοποθετηθεί με στόχο την αποφυγή συνωστισμού και για να τηρηθούν οι απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας στους κοινόχρηστους χώρους του Ινστιτούτου, συμπεριλαμβανομένων και των αιθουσών διδασκαλίας. Σταθμοί απολύμανσης με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα μέρη στα σημεία διέλευσης του κοινού και είναι διαθέσιμα στο κοινό προσβάσιμοι σε όλους.
Δυστυχώς το ενδεχόμενο επιβολής νέων περιοριστικών μέτρων δεν έχει αποκλειστεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή, τα μαθήματά μας σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε η μετάβαση στη διαδικτυακή διδασκαλία να είναι άμεση και να διασφαλίζεται η επίτευξη όλων των προκαθορισμένων παιδαγωγικών στόχων καθώς και η ολοκλήρωση του προγράμματος του κάθε μαθήματος.