Νέα τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις του Μαΐου 2024

Για τα διπλώματα DELF A2-B1-B2 και DALF C1-C2

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης προτείνει τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις DELF και DALF. Αυτά τα στοχευμένα τμήματα θα προετοιμάσουν αποτελεσματικά τους σπουδαστές στους διάφορους τύπους ασκήσεων που απαντώνται στις εξετάσεις.

Οι διδάσκοντες είναι όλοι πιστοποιημένοι εξεταστές-διορθωτές DELF/DALF.  

Αναλυτικά τα τμήματα:

Προετοιμασία DELF Α2

Σύνολο: 18 ώρες

Δίδακτρα: 220 ευρώ

Ειδική τιμή για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου: 180 ευρώ

Ημερομηνίες: Πέμπτη 25/04 & Δευτέρα 13/05: 19:00-22:00 ή 09:30-12:30 (2×3 ώρες)

Τρίτη 14/05 & Τετάρτη 15/05 & Πέμπτη 16/05: 18:00-22:00 ή 09:30-13:30 (3×4 ώρες)

 

Προετοιμασία DELF B1

Σύνολο: 18 ώρες

Δίδακτρα: 220 ευρώ

Ειδική τιμή για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου: 180 ευρώ

Ημερομηνίες:   Πέμπτη 25/04 & Δευτέρα 13/05: 19:00-22:00 ή 09:30-12:30 (2×3 ώρες)

Τρίτη 14/05 & Τετάρτη 15/05 & Πέμπτη 16/05: 18:00-22:00 ή 09:30-13:30 (3×4 ώρες)

 

Προετοιμασία DELF B2

Σύνολο: 21 ώρες

Δίδακτρα: 250 ευρώ

Ειδική τιμή για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου: 210 ευρώ

Ημερομηνίες:   Τετάρτη 24/04 & Πέμπτη 25/04 & Δευτέρα 13/05: 19:00-22:00 ή 10:00-13:00 (3×3 ώρες)

Τρίτη 14/05 & Τετάρτη 15/05 & Πέμπτη 16/05: 18:00-22:00 ή 09:30-13:30 (3×4 ώρες)

 

Προετοιμασία DΑLF C1

Σύνολο: 24 ώρες

Δίδακτρα: 290 ευρώ

Ειδική τιμή για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου: 240 ευρώ

Ημερομηνίες:   Δευτέρα 15/04 & Τετάρτη 17/04 & Δευτέρα 22/04 & Τετάρτη 24/04 & Δευτέρα 13/05 &

Τετάρτη 15/05: 18:00-22:00 (6×4 ώρες)

 

Προετοιμασία DΑLF C2

Σύνολο: 24 ώρες

Δίδακτρα: 290 ευρώ

Ειδική τιμή για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου: 240 ευρώ

Ημερομηνίες:   Δευτέρα 15/04 & Τετάρτη 17/04 & Δευτέρα 22/04 & Τετάρτη 24/04 & Δευτέρα 13/05 &

Τετάρτη 15/05: 18:00-22:00 (6×4 ώρες)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα επίπεδα C1-C2, εγγραφή υποχρεωτικά πριν από 12/04/2024.

Για τα επίπεδα Α2-B1-B2, εγγραφή πριν από 19/04/2024.

Δυνατότητα πληρωμής σε 2 δόσεις.

Επικοινωνία:
Τηλ.: 2310 821 231 (111)
Email : cours@ift.gr