Πρόγραμμα υποτροφιών « France Excellence Europa »

Στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας στην Ε.Ε, το Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας εγκαινιάζει το πρόγραμμα υποτροφιών Βourses France Excellence Europa για τους τους φοιτητές-τριες των χωρών της Ε.Ε.

https://www.campusfrance.org/en/france-excellence-europa-scholarship-program