“Εκπαίδευση και Μνήμη”

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου «Από την Ισπανία στο Λεβάντε: η ζωή και η μοίρα των Σεφαραδιτών», που θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 28 Oκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης διοργανώνει Ελληνογαλλική Συζήτηση με θέμα: «Εκπαίδευση και Μνήμη».
–    18:30-19:30:
«Ιστορία, Τέχνη και Μνήμη», Παρουσίαση από την κα Hélène Waysbord, Συγγραφέα, Αντιπρόεδρο της Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής,  Επίτημη Πρόεδρο του Maison d’Izieu
–    19:30: Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης
«Τα γαλλόφωνα σχολεία και ο αντίκτυπός τους στην Σεφαραδίτικη Κοινότητα της Θεσσαλονίκης, τέλη 19ου-αρχές 20ου» (Θρησκευτικά σχολεία, σχολεία της Alliance Israélite Universelle και σχολεία της Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής).

Εισηγητές:
Κα Hélène Waysbord
Κα Δέσποινα ΠΡΟΒΑΤΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ
Κ. Ariel DANAN, Δρ Ιστορίας, Αναπληρωτής Διευθυντής της Βιβλιοθήκης της Alliance israélite universelle

Για το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου δείτε εδώ.