Σεμινάριο επιμόρφωσης καθηγητών

Σεμινάριο επιμόρφωσης καθηγητών

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας – Το παράδειγμα της ρομποτικής

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής γλώσσας και Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου A.P.L.F. – D.U. διοργανώνουν το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου στις 10:00 π.μ. σεμινάριο με θέμα τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας, και ειδικότερα της ρομποτικής.

Η εισηγήτρια Δρ. Δέσποινα Σχινά μέσα από απλά παραδείγματα και ιδέες που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες σχολικής τάξης σε μαθητές θα εξηγήσει τις

δυνατότητες αξιοποίησης των ρομποτικών συστημάτων στη διδακτική πράξη. Το συγκεκριμένο εργαστήριο έχει σκοπό να εισάγει τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στον προγραμματισμό, τη ρομποτική και την ψηφιακή αφήγηση με σκοπό να γίνει

το μάθημα πιο διαδραστικό, κινητοποιώντας περισσότερο τους μαθητές που με αυτόν τον τρόπο δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό.

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια

Η Δρ. Δέσποινα Σχινά, είναι εκπαιδευτικός και project manager στην εταιρία Stimmuli. Συντονίζει έργα που εστιάζουν σε θεματικές όπως ο ψηφιακός γραμματισμός, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα τεχνολογίας, η ψηφιακή αφήγηση και η εκπαίδευση STEM-STEAM. Έχει εμπειρία στη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και στον σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, προγραμμάτων e-learning και στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για εφαρμογή στη σχολική τάξη.

Η Δρ. Σχινά είναι απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας (ΑΠΘ) και έχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (Universitat Rovira i Virgili, Ισπανία). Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών της σπουδών ασχολήθηκε με την εκπαιδευτική ρομποτική, την εκπαίδευση STEAM, τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.