Σύλλογοι

Το ΣΓΜ-ΓΣΘ

(Σωματείο Γονέων Μαθητών) είναι ένας ελληνικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που δημιουργήθηκε το 1997 από τους γονείς μαθητών του Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Το ΣΓΜ-ΓΣΘ εκπροσωπεί το σύνολο των γονέων. Όλοι οι γονείς εγγράφονται στο σωματείο καταβάλλοντας ετήσια συνδρομή ανά οικογένεια 15 ευρώ για τα τακτικά μέλη και 20 ευρώ για τα “ενεργά μέλη-αρωγούς”.

Οι στόχοι του σωματείου είναι οι ακόλουθοι:
– Υποδέχεται και διευκολύνει την ενσωμάτωση των νέων οικογενειών.
– Εμψυχώνει τη σχολική ζωή, συνδιοργανώνονοντας από κοινού με το σχολείο, εορταστικές (Γιορτή Χριστουγέννων, Καρναβάλι) και πολιτιστικές εκδηλώσεις (σεμινάρια, εκθέσεις).
– Υποστηρίζει τις δραστηριότητες που οργανώνει το σχολείο (Kermesse-Γιορτή λήξης).
– Ενημερώνει τους γονείς για δραστηριότητες -εντός και εκτός σχολείου- που απευθύνονται στα παιδιά.
– Προωθεί το διάλογο, το σεβασμό και την αλληλεγγύη ανάμεσα στους γονείς.
– Συλλέγει τις ανησυχίες των γονέων σχετικά με το σχολείο και τις προωθεί -αν είναι απαραίτητο- στους αντιπροσώπους γονέων.
– Διευκολύνοντας την επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς, διευκολύνει την επίλυση προβλημάτων σχετικά με την εκπαίδευση και το μέλλον των παιδιών.

Το ΣΓΜ-ΓΣΘ λειτουργεί ως χώρος δράσης και επικοινωνίας όλων των γονέων-μελών με τα πέντε μέλη της επιτροπής ως συντονιστές στις προτάσεις και ιδέες σας. Τα έσοδα του ΣΓΜ-ΓΣΘ προέρχονται αποκλειστικά από τις συνδρομές των μελών και την απόδοση των δραστηριοτήτων του (όπως t-shirts, καπέλα, ημερολόγια, ατζέντες, κλπ) και μας επιτρέπουν να προτείνουμε εκδηλώσεις που δεν αποφέρουν χρήματα στο σύλλογο (Γιορτή Χριστουγέννων και δώρα μαθητών, σεμινάρια κλπ) καθώς επίσης και να προμηθευόμαστε υλικό που διατίθεται στους μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου (ελληνική δανειστική βιβλιοθήκη, εγκατάσταση παιχνιδόσπιτου στην αυλή κλπ).