Συνέντευξη του κ. Jean-Christophe Deberre, γενικού διεθυντή της Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής

Το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης είναι η πρώτη σχολική μονάδα που ίδρυσε η Γαλλική Λαϊκή Αποστολή στη Θεσσαλονίκη το 1906.
Κοιτάξτε και ακούστε τη συνέντευξη του διευθυντή της, κου Jean-Christophe Deberre (απόσπασμα).

Για ολόκληρη τη συνέντευξη πατήστε εδώ.