ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Τετάρτη 26 Ιουνίου, 18:00 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

Στο πλαίσιο των πέμπτων θερινών μαθημάτων Θεσσαλονίκης για το έτος 2019 με το γενικό τίτλο: “Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Δίκαιο: Το Διεθνές Οικονομικό Σύστημα σε Κρίση”, το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη διοργανώνει την Τετάρτη 26 Ιουνίου, στις 18:00, Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με τίτλο Το διεθνές οικονομικό σύστημα σε κρίση.