Αποτελέσματα DELF-DALF-SORBONNE εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2023

Τα αποτελέσματα DELF-DALF-SORBONNE εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2023 αναρτήθηκαν στην ειδική πλατφόρμα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ DELF-DALF

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ SORBONNE

Για να δείτε τα αποτελέσματα, είναι απαραίτητο να έχετε τον 12ψήφιο κωδικό σας, όπως αναγράφεται στην πρόσκλησή σας.

Στην ειδική σελίδα των Εξετάσεων, συμβουλευτείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2023 και Μαίου 2024.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, η Υπηρεσία Εξετάσεων βρίσκεται στη διάθεσή σας στο: examens@ift.gr