Αποτελέσματα DELF-DALF-SORBONNE εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2023

Τα αποτελέσματα DELF-DALF-SORBONNE εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2023 αναρτήθηκαν στην ειδική πλατφόρμα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

France éducation :

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ DELF-DALF

Sorbonne :

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ SORBONNE

Για να δείτε τα αποτελέσματα, είναι απαραίτητο να έχετε τον 12ψήφιο κωδικό σας, όπως αναγράφεται στην πρόσκλησή σας.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, η Υπηρεσία Εξετάσεων βρίσκεται στη διάθεσή σας στο: examens@ift.gr