Αποτελέσματα SORBONNE εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2022

Τα αποτελέσματα SORBONNE εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2022 αναρτήθηκαν στην ειδική πλατφόρμα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα 

Για να δείτε τα αποτελέσματα, είναι απαραίτητο να έχετε τον 12ψήφιο κωδικό σας, όπως αναγράφεται στην πρόσκλησή σας.

Πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2023

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, η Υπηρεσία Εξετάσεων βρίσκεται στη διάθεσή σας στο: examens@ift.gr